Cinema 4D Release 19

Nástroje pro dnešek, technologie pro zítřek. Nová verze Cinema 4D je opravdu nová – přináší zásadní změny v některých částech jádra programu, díky čemuž bude možné v dohledné době nabídnout uživatelům další nové a výkonnější funkce a nástroje. Změny se týkají hlavně modelovacího jádra, jádra pro práci s multimediálními soubory, GPU renderingu pro Windows i Mac a podpory OpenGL ve 3D nástroji na tvorbu textur Bodypaint.

Jaké další změny nastaly v Cinema 4D Release 19?

Došlo k zásadnímu vylepšení zobrazení scény v editoru díky přidané podpoře zobrazení odrazů a hloubky ostrosti, které spolu s efekty ambient occlusion a teselací nabízejí možnosti pro tvorbu velmi realistických vizualizací a animací v reálném čase, včetně možnosti následného exportu do formátu MP4.

Cinema 4D R19: Viewport Enhancements

Zásadního vylepšení se dostalo i funkci MoGraph Voronoi Fracture, kde je nyní možné progresivní rozbití objektů. Pro dosažení větší realističnosti vzhledu odlomených částí je možné přidání displacement šumu, zajímavá je i možnost spojování částí objektů do celků, pro které lze definovat vlastní chování.

Cinema 4D R19: Join Fragments

Zcela přepracovaný MoGraph SoundEfector, který pro multimediální umělce nabízí možnost vytvářet 3D animace, které automatizovaně reagují na různé zvukové frekvence v jednom zvukovém souboru.

Cinema 4D R19: Audio-Reactive Motion

Úplnou novinkou je funkce sférické kamery, kterou využijete při tvorbě stereoskopických VR360 videí jako i při projekci na polokouli. Nechybí široká škála nastavení.

Cinema 4D R19: Render 360 Stereo VR Video

Další novinkou je systém redukce polygonů, který funguje jako generátor, takže umožňuje redukovat polygony vícero objektů najednou pro celou hierarchii. Změny intenzity redukce jsou extrémně rychlé díky její předpočítání předem. Při využití redukce se navíc zachovávají vertexové mapy, UV souřadnice i výběry...

Cinema 4D R19: Polygon Reduction

Level of detail (LOD) je další z nových funkcí . Jedná se o komplexní systém umožňující práci s různě detailními verzemi objektů. Více nebo méně detailní verze se zobrazí na základě uživatelem definovaných podmínek. Při práci s komplexními projekty je tato funkce velkou výhodou, protože přináší nejen zrychlení práce v editoru nebo renderování, ale ve velké míře zpříjemňuje práci všem grafikům v oblasti počítačových her. Využít můžete i export LOD dat ve formátu FBX a následně je využít v herních enginech.

Cinema 4D R19: Level of Detail

Novinkou v systému pro motion tracking je Rekonstrukce 3D scény z trackovacích bodů videa, díky čemu je možné rychlé vytváření referenčních 3D objektů, detekování kolizí nebo tvorba objektů pro detekci stínů (shadow catching).

Cinema 4D R19: Recreate Location

AMD Radeon ProRender je nová multiplatformní technologie s interní integrací do prostředí Cinema 4D R19. Tato technologie je pouze první fází integrace, která nabízí náhled na to, čeho všeho bude GPU rendering schopný a je prvním krokem na cestě k užší integraci se zbytkem programu.

Cinema 4D R19: AMD ProRender

Media Core – jádro pro práci s multimediálními soubory (obrázky, videa, zvukové soubory) je kompletně přepracované, a tak práce s ním je podstatně rychlejší a paměťově efektivnější. Díky nativní podpoře formátu MP4 není nutná instalace QuickTime, náhledové rendery jsou nyní rychlejší. Můžete načítat MP4 videa do textur nebo je použít jako zdroj pro motion tracking. Zlepšila se i podpora externích formátů jako OpenEXR a DDS.

Cinema 4D R19: Media Core

Animace postav mají vylepšený systém pro kreslení vah a deformace postav, a to včetně podpory PSD standardu (pose Space Deformations).

Cinema 4D R19: Animace postav

K vylepšení došlo i u práce s hierarchiemi (při vkládání mnoha objektů do hierarchií, např. práce s deformátory je nyní rychlejší), v knihovnách obsahu (nyní máte pro práci na vašich projektech k dispozici nové objekty pro rychlé použití)...

Cinema 4D R19: Hierarchie objektů

Více informací a videí naleznete také na:

Maxon.net - Novinky R19
Maxon.net - Kompletní přehled funkcí R19
Cineversity.com - Novinky R19

Novinky předchozí verze

Zdroj: http://www.cinema4d.cz/produkty/maxon/cinema-4d/novinky/release-19/

Sat Sep 21, 2019 02:52:05
CAD Zone Eshop SketchUp Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi

Cinema4D.cadzone.cz